1 / 8
Teodor, Doroteusz, Mateusz, Maciej, Donat, Bogdan, Bożydar
Greckie imię Teodor powstało z połączenia słów „theó” (bóg) i „dōros” (dar), czyli znaczy: dar Boga. To samo pochodzenie ma imię Doroteusz (oraz jego żeński odpowiednik, znacznie popularniejszy w Polsce – Dorota), hebrajski Mateusz („mattatyah” – dar Jahwe); łaciński Donat („donatus” – podarowany) oraz polskie imiona Bogdan (dany przez Boga albo bogów) i Bożydar. Mateusz został w średniowieczu przetworzony w języku polskim na Maciej, ale od dawna funkcjonuje jako osobne imię. Te dwie wersje występują nawet wśród bohaterów Nowego Testamentu – ewangelista to Mateusz, a apostoł – Maciej.
+

© Dmitry Molchanov | Shutterstock