2 / 8
Szczepan i Stefan
Trudno uwierzyć, ale te imiona mają to samo źródło – pochodzą od greckiego imienia „Stéphanos” (wieniec, korona). Ta pierwsza wersja, funkcjonująca jako imię pierwszego męczennika, powstało na skutek fonetycznego przetworzenia przed XIII wiekiem (prawdopodobnie na początku czasów chrześcijańskich), a drugie, imię świętego króla węgierskiego, stało się popularne w Polsce w XVI wieku dzięki królowi Stefanowi Batoremu. Etnograf Jan Stanisław Bystroń pisał na początku XX wieku, że imienia Stefan używają „klasy wyższe”, a imienia Szczepan – chłopi. Teraz jest raczej odwrotnie – imię Stefan jest uważane za mniej nobilitujące. Gdyby ktoś chciał dać dziecku na imię Esteban albo Steven, to powinien wiedzieć, że to są również wersje imienia Stefan.
+