4 / 8
Włodzimierz i Władysław
Oba imiona pochodzą od prasłowiańskiego imienia Włodzisław, które powstało z połączenia słów „włodzi” (panować, rządzić) i „mir” (sława, pokój). Władysław to czeska wersja tego imienia, która pojawiła się w Polsce w XIII wieku. W pewnym momencie upowszechniła się u nas zlatynizowana wersja: Ładysław. Na przykład właśnie tę wersję imienia dostał w zakonie bernardyn, apostoł Warszawy, którego dzisiaj znamy jako błogosławionego Władysława z Gielniowa. Do dzisiaj w regionie opoczyńskim, skąd pochodził, można spotkać mężczyzn, którzy mają w dokumentach zapisane imię Ładysław.
+