6 / 8
Laurenty, Wawrzyniec
Łacińskie imię Laurentius przekształciło się w Polsce średniowieczu pod wpływem języka czeskiego (Lauřyn) na imię Ławrzyn, a potem Wawrzyniec. Teraz funkcjonują jako dwa różne imiona, oba rzadkie. Ciekawe, że roślina, od której nazwy pierwotnie pochodzi to imię, również nazywana bywa na dwa sposoby: laur i wawrzyn.
+