8 / 8
Krystyn i Chrystian
Oba pochodzą od łacińskiego imienia „Christinus”, które jest przymiotnikiem dzierżawczym od imienia Chrystus – „należący do Chrystusa”.
+