Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/8
Teodor, Doroteusz, Mateusz, Maciej, Donat, Bogdan, Bożydar Greckie imię Teodor powstało z połączenia słów „theó” (bóg) i „dōros” (dar), czyli znaczy: dar Boga. To samo pochodzenie ma imię Doroteusz (oraz jego żeński odpowiednik, znacznie popularniejszy w Polsce – Dorota), hebrajski Mateusz („mattatyah” – dar Jahwe); łaciński Donat („donatus” – podarowany) oraz polskie imiona Bogdan (dany przez Boga albo bogów) i Bożydar. Mateusz został w średniowieczu przetworzony w języku polskim na Maciej, ale od dawna funkcjonuje jako osobne imię. Te dwie wersje występują nawet wśród bohaterów Nowego Testamentu – ewangelista to Mateusz, a apostoł – Maciej.
2/8
Szczepan i Stefan Trudno uwierzyć, ale te imiona mają to samo źródło – pochodzą od greckiego imienia „Stéphanos” (wieniec, korona). Ta pierwsza wersja, funkcjonująca jako imię pierwszego męczennika, powstało na skutek fonetycznego przetworzenia przed XIII wiekiem (prawdopodobnie na początku czasów chrześcijańskich), a drugie, imię świętego króla węgierskiego, stało się popularne w Polsce w XVI wieku dzięki królowi Stefanowi Batoremu. Etnograf Jan Stanisław Bystroń pisał na początku XX wieku, że imienia Stefan używają „klasy wyższe”, a imienia Szczepan – chłopi. Teraz jest raczej odwrotnie – imię Stefan jest uważane za mniej nobilitujące. Gdyby ktoś chciał dać dziecku na imię Esteban albo Steven, to powinien wiedzieć, że to są również wersje imienia Stefan.
3/8
Marek, Mariusz, Marcin, Marian Wbrew pozorom, te imiona nie pochodzą od żeńskiego imienia Maria – nawet Marian, które bywa nadawany chłopcom na cześć Matki Bożej. Wszystkie wywodzą się od rzymskiego boga wojny Marsa – albo bezpośrednio (Marek) albo pośrednio (imiona Mariusz, Marcin i Marian powstały od nazwy rzymskiego rodu Mariuszów).
4/8
Włodzimierz i Władysław Oba imiona pochodzą od prasłowiańskiego imienia Włodzisław, które powstało z połączenia słów „włodzi” (panować, rządzić) i „mir” (sława, pokój). Władysław to czeska wersja tego imienia, która pojawiła się w Polsce w XIII wieku. W pewnym momencie upowszechniła się u nas zlatynizowana wersja: Ładysław. Na przykład właśnie tę wersję imienia dostał w zakonie bernardyn, apostoł Warszawy, którego dzisiaj znamy jako błogosławionego Władysława z Gielniowa. Do dzisiaj w regionie opoczyńskim, skąd pochodził, można spotkać mężczyzn, którzy mają w dokumentach zapisane imię Ładysław.
5/8
Sławomir, Mirosław Tu chyba wszystko jest jasne? Oba imiona składają się z prasłowiańskich członów: „sław” (sława) i „mir” (pokój), ustawionych w innej kolejności.
6/8
Laurenty, Wawrzyniec Łacińskie imię Laurentius przekształciło się w Polsce średniowieczu pod wpływem języka czeskiego (Lauřyn) na imię Ławrzyn, a potem Wawrzyniec. Teraz funkcjonują jako dwa różne imiona, oba rzadkie. Ciekawe, że roślina, od której nazwy pierwotnie pochodzi to imię, również nazywana bywa na dwa sposoby: laur i wawrzyn.
7/8
Pius i Pio Jeszcze kilka lat temu rodzice, którzy mieli nabożeństwo do świętego ojca Pio i chcieli dać tak na imię swojemu synowi, mieli problem z zarejestrowaniem imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pio to bowiem włoska wersja imienia Pius, które jako jedyne było uwzględnione w oficjalnym spisie. Teraz jednak Pio również figuruje na tej liście.
8/8
Krystyn i Chrystian Oba pochodzą od łacińskiego imienia „Christinus”, które jest przymiotnikiem dzierżawczym od imienia Chrystus – „należący do Chrystusa”.