1 / 10
Hieronim. Jeden z czterech doktorów (czyli nauczycieli) Kościoła zachodniego, święty Hieronim (ok. 345-419 lub 420), był tytanem pracy. Pochodził z terenu starożytnej Panonii, kształcił się w Rzymie pod kierunkiem najwybitniejszych mistrzów i tam przyjął chrzest. Na życzenie rodziny miał rozpocząć karierę urzędniczą w Galii, ale poznał tam kapłanów, o których napisał później, że byli wspólnotą świętych. Wędrował po Europie i Ziemi Świętej, poznając znane osobistości chrześcijańskie i życie mnisze, tłumacząc dzieła chrześcijańskie, włączając się w prowadzone wówczas dyskusje i prowadząc kierownictwo duchowe pobożnych kobiet. Przyjął święcenia kapłańskie. Ostatnie 35 lat życia spędził w Betlejem. Jego tłumaczenie Biblii na łacinę – Wulgata było przez wiele stuleci oficjalnym tekstem Kościoła.
+