10 / 10
Bernard. Doktor Kościoła święty Bernard z Clairvaux (1090-1153) nazywany był „doktorem miodopłynnym”, bo pociągał ludzi do Jezusa wielkim talentem oratorskim, olbrzymią wiedzą i głęboką duchowością. Urodził się w bogatej rodzinie w Burgundii. Wstąpił do surowego klasztoru cystersów i przekonał do tego samego wszystkich swoich braci oraz ok. 30 innych towarzyszy młodości (opowieści głoszą, że spowodowało to panikę wśród okolicznych panien). Założył klasztor w Clairvaux i został jego pierwszym opatem. Stąd krzewił dzieło cystersów na całą Europę – założył aż 68 opactw. Uznaje się go za jedną z najbardziej wpływowych postaci XII w. Był doradcą władców i biskupów, bronił papieża przed zarzutami schizmatyków. Stał się jednym ze współorganizatorów II krucjaty. Odznaczał się żarliwą pobożnością, a szczególnie nabożeństwem do Męki Pańskiej i do Matki Bożej.
+