4 / 10
Zygmunt. Wśród wielu świętych, którzy nosili to imię, szczególną postacią był arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895). Pochodził z Wołynia, wstąpił do seminarium w Petersburgu, a później został tam ojcem duchownym. Założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, którego powołaniem była opieka nad dziećmi i chorymi. Jako arcybiskup warszawski zreformował seminarium i upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Był przeciwnikiem wybuchu powstania styczniowego, ale po jego stłumieniu napisał list do cara w obronie prześladowanych rodaków. Został za to skazany na zesłanie. Tam również dawał przykład głębokiej wiary i służył jako duszpasterz.
+