5 / 10
Romuald. W 2017 roku w Polsce to imię dostali tylko trzej chłopcy. Święty Romuald z Camaldoli (952-1027) był założycielem pustelniczego zakonu kamedułów. Pochodził z zamożnej rodziny z Rawenny. Najpierw wstąpił do benedyktynów – ponoć żeby zadośćuczynić za grzechy ojca, który zabił swojego krewnego. Jednak tęsknił za życiem samotnym, więc rozpoczął je najpierw w ramach zakonu benedyktyńskiego, a później zamieszkał w pustelni koło rodzinnej Rawenny. Wkrótce takie eremy zaczęły powstawać w całych Włoszech. Mnisi z tego zakonu mieszkają pojedynczo w małych domkach, zbierając się tylko na wspólną modlitwę. Zachowują ścisłe milczenie i nie jedzą mięsa.
+