7 / 10
Eugeniusz. Święty Karol Józef Eugeniusz de Mazenod (1782-1861) był Francuzem, założycielem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po wybuchu rewolucji jego zamożna rodzina uciekła do Włoch. Tam jego rodzice się rozwiedli. Eugeniusz przeżywał wielkie trudności w wierze. Z duchowej ciemności wyprowadziły go lektura książek teologicznych i modlitwa. W Wielki Piątek 1807 r. przeżył nawrócenie i postanowił zostać kapłanem. Po święceniach zrezygnował z otwierającej się przed nim kariery kościelnej i oddał się pracy wśród najuboższych mieszkańców Francji, wśród których panowała wtedy wielka obojętność i ignorancja religijna. Razem z kilkoma innymi księżmi, którzy mieli podobny zapał apostolski, zamieszkał w pokarmelickim klasztorze w Aix i wkrótce założył zgromadzenie. Przez ostatnie 21 lat życia był także biskupem Marsylii.
+