9 / 10
Włodzimierz. Święty Włodzimierz (ok. 960-1015) był księciem Rusi Kijowskiej. Znany głównie we wschodnim chrześcijaństwie, jest jednak świętym niepodzielonego Kościoła. Przyjął chrzest ze względów taktycznych, ale wszystko wskazuje na to, że zrobił to szczerze. Kazał ochrzcić się poddanym, zburzył pogańskie świątynie i wprowadził chrześcijańskie prawa. Wybrał liturgię wschodnią, bo imponował mu przepych nabożeństw, w których widział godny sposób na uczczenie Boga.
+