5 / 5
Przejrzeć i przemodlić wraz z kapłanem czytania mszalne María Pía przypomina, że Kościół zezwala narzeczonym na wybór specjalnych czytań na ceremonię zaślubin. Twierdzi, że najczęściej wybierane są fragment Ewangelii o zaślubinach w Kanie Galilejskiej i Hymn o Miłości z Pierwszego Listu do Koryntian świętego Pawła (1 Kor 13, 4-10). „Wiele par ogranicza się jedynie do wyboru czytań i nawet się nad nimi głębiej nie zastanowi. Z drugiej strony, gdy siadasz, aby je czytać wraz z kapłanem, który będzie was błogosławił i wraz z nim zastanawiasz się nad sensem tekstów, razem odkrywacie piękno i mądrość z nich wypływające” – wyjaśniła.
+