1/5
Uczestnictwo w rekolekcjach Alejandra Guerra twierdzi, że bardzo ważne jest spotkanie narzeczonych z Bogiem, gdyż bez Niego „bardzo trudno jest wytrwać w małżeństwie”. Dodała, że w swej praktyce wedding plannerki umożliwia narzeczonym odprawienie rekolekcji sześć miesięcy przed celebracją sakramentu. Twierdzi, że dzięki odbytym rekolekcjom „młodzi nabierają pragnienia szukania Boga”, a poza tym „uzyskują trwalszą formację i mogą podejmować lepsze decyzje w dniu ślubu”.
2/5
Wybór kościoła o szczególnym znaczeniu dla młodych María Pía Moreno sugeruje, aby młodzi wybierali na miejsce swojego ślubu parafię lub kościół, który ma dla nich jakieś szczególne znaczenie. Na przykład kościół, w którym jedno z nich pełniło jakieś szczególne funkcje, przyjęło sakramenty lub gdzie po raz pierwszy oboje się spotkali.
3/5
Prośba o błogosławieństwo na początku narzeczeństwa María Pía opowiada, że w jej rodzinnym Peru zwykło się celebrować w gronie rodziny dzień zaręczyn. W sobotni wieczór krewni zbierają się w domu narzeczonej. „Byłoby dobrze, aby przed rodzinnym świętowaniem wszyscy wzięli udział we mszy świętej”. Dodaje, że na koniec mszy narzeczeni mogą podejść do kapłana i poprosić o szczególne błogosławieństwo na początek ich okresu narzeczeństwa. Alejandra Guerra sugeruje jako część przygotowań do ślubu oddanie się pary pod opiekę Matki Bożej. „Wiemy, że małżeństwa przeżywają wiele kryzysów. Najlepszym sposobem na początek nowej rodziny jest ochrona Dziewicy Maryi. W wielu ze swych objawień Ona sama o to nas prosiła” – przypomina wedding plannerka.
4/5
Comiesięczne świętowanie daty ślubu po jej ustaleniu Autorka „Velo de Vainilla” radzi, aby po ustaleniu daty ślubu para świętowała ten dzień każdego miesiąca przed uroczystością. „Jeśli, na przykład, wyznaczyłeś dzień ślubu na 25 października następnego roku, każdego 25 dnia kolejnego miesiąca możesz iść na mszę świętą, aby zastanowić się nad tym, co ma ci się wydarzyć za kilka miesięcy” – powiedziała María Pía Moreno.
5/5
Przejrzeć i przemodlić wraz z kapłanem czytania mszalne María Pía przypomina, że Kościół zezwala narzeczonym na wybór specjalnych czytań na ceremonię zaślubin. Twierdzi, że najczęściej wybierane są fragment Ewangelii o zaślubinach w Kanie Galilejskiej i Hymn o Miłości z Pierwszego Listu do Koryntian świętego Pawła (1 Kor 13, 4-10). „Wiele par ogranicza się jedynie do wyboru czytań i nawet się nad nimi głębiej nie zastanowi. Z drugiej strony, gdy siadasz, aby je czytać wraz z kapłanem, który będzie was błogosławił i wraz z nim zastanawiasz się nad sensem tekstów, razem odkrywacie piękno i mądrość z nich wypływające” – wyjaśniła.