17 / 18
9. Uciesz się
Chociaż raz na jakiś czas! „Ten sposób modlenia się zwykł był zachowywać także, gdy wędrował z jednej miejscowości do drugiej, zwłaszcza gdy znalazł się w jakimś ustroniu. Znajdował radość w swoich rozmyślaniach przenikniętych kontemplacją”.
+

© Domena publiczna