3 / 4
W pracy z ludźmi dbaj o wartościowe relacje, oparte na zaufaniu i szacunku. Zwracaj uwagę na dobry klimat pracy, gdzie zespół przypomina wspólnotę wewnętrznie spójną i solidarną. Pamiętaj, że każdy jest inny, dlatego akceptuj różne postawy pracowników i staraj się ich zrozumieć. Doceniaj ich wysiłek i dokonania. A dla swojego dobra, naucz się delegować obowiązki.
+