4 / 4
W swojej działalności pamiętaj o środowisku w którym jesteś: bierz zawsze pod uwagę religijny, kulturowy, ekonomiczny i socjopolityczny kontekst, w którym zanurzona jest praca. Szanuj idee i opinie osób o odmiennych poglądach od Twoich, ale nie bój się nigdy bronić swoich racji. Promuj projekty mające na celu przezwyciężenie społecznych problemów nierówności, ubóstwa, wykluczenia.
+