17 / 17
W relacji praca/rodzina określ swój stopień zaangażowania w każde z nich. Pamiętaj: sztuka polega na tym, aby nigdy nie tracić z oczu misji i priorytetów.
+

© Shutterstock