9 / 17
Narysuj krąg dla każdej dziedziny twojego życia: rodzina, praca, przyjaciele, sport, hobby, rozwój… Każdemu kółku daj inny rozmiar, w zależności od tego, ile czasu poświęcasz danej dziedzinie. Następnie wykonaj ten sam rysunek raz jeszcze, rysując kręgi optymalnej według ciebie wielkości. Na koniec określ plan zmiany i przejścia z jednego rysunku do drugiego.
+

© Monkey Business Images I Shutterstock