1/18
Wejście do Kopalni Soli, fot. REPORTER
2/18
Korytarz w kopalni, fot. EAST NEWS
3/18
EAST NEWS
4/18
EAST NEWS
5/18
Podziemne muzeum, fot. REPORTER
6/18
Podziemne muzeum, fot. REPORTER
7/18
Podziemne muzeum, fot. REPORTER
8/18
Święta Kinga i górnicy, fot. REPORTER
9/18
Święta Kinga i górnicy, fot. REPORTER
10/18
Figury górników, fot. REPORTER
11/18
Kaplica św. Kingi, fot. REPORTER
12/18
Kaplica św. Kingi, fot. REPORTER
13/18
Kaplica św. Kingi, fot. REPORTER
14/18
Ostatnia Wieczerza, fot. EAST NEWS
15/18
Ołtarz w kaplicy św. Kingi, fot. EAST NEWS
16/18
EAST NEWS
17/18
Kaplica św. Kingi, fot. REPORTER
18/18
Pomnik św. Jana Pawła II, fot. REPORTER