1 / 10
Ołtarz św. Walentego w kościele farnym w Chełmnie

© fot. Elżbieta Pawelec, Urząd Miasta Chełmna