4 / 10
Serce z lampionów na rynku miejskim

© fot. Elżbieta Pawelec, Urząd Miasta Chełmna