7 / 10
Jarmark św. Walentego

© fot. Elżbieta Pawelec, Urząd Miasta Chełmna