4 / 6
Św. Dymfna
Wśród tych, którzy zmagają się z depresją, św. Dymfna znana jest jako potężna orędowniczka.
+

© Judgefloro | CC0 1.0