5 / 6
Św. Ludwina
Do niej mogą się modlić ci, którzy zmagają się z przewlekłym bólem.
+

© Public Domain