2 / 5
Wieś na Mazowszu - lokal wyborczy, fot. Chris Niedenthal
+