1 / 12
Na samym początku kapłan trzykrotnie tchnie na dziecko oraz robi znak krzyża na czole i piersiach.
+

© fot. Kacper Marzoch