2 / 12
Następuje włożenie ręki na głowę dziecka, co oznacza, że Bóg bierze dziecko pod swoją szczególną opiekę i udziela mu błogosławieństwa.
+

© fot. Kacper Marzoch