3 / 12
Kapłan nakazuje szatanowi, aby się oddalił od wybrańca Bożego.
+

© fot. Kacper Marzoch