4 / 12
Dziecko z nałożonym końcem stuły zostaje wprowadzone przez kapłana do świątyni, co jest symbolem wprowadzenia go do społeczności Kościoła świętego.
+

© fot. Kacper Marzoch