10 / 12
Chuck policzył do nieskończoności … dwa razy.

© Public domain