12 / 12
Nigdy nie lubiłem słońca, dlatego je podpaliłem.

© Public domain