9 / 12
Chuck nie wierzy w Boga, Bóg wierzy w Chucka.

© Public domain