1 / 4
Roztropność, czyli o mądrości

„Rozumność człowieka jest organizowana i porządkowana przez roztropność” - mówi o. Salij.

„YOUCAT” roztropnością zajmuje się w odpowiedzi na pytanie: „Jak stać się mądrym?”. Wyjaśnia, że cnota roztropności steruje wszystkimi innymi cnotami. Uzdalnia człowieka do poznania tego, co właściwe. „Kto chciałby prowadzić dobre życie, musi przecież wiedzieć, czym jest «dobro» i znać jego wartość”. Przykładem roztropności jest opisany w Ewangelii kupiec, który, gdy znalazł jedną niezwykle cenną perłę sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Wg Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, roztropność jest „prawą zasadą działania”. Katechizm Kościoła Katolickiego zauważa, że nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. To dzięki niej bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

+

© Fb78/Wikipedia | CC BY-SA 3.0