2 / 4
Sprawiedliwość - każdemu to, co jego

W „Katechizmie Płockim” Ewa Jancewicz stwierdza, że sprawiedliwość oznacza posłuszeństwo Bożemu prawu oraz wrażliwość na problemy człowieka. O. Salij wskazuje, że to ona organizuje i porządkuje ludzką wolę.

Katechizm dla młodych mówi jasno, że zasada sprawiedliwości brzmi „każdemu to, co jego”. Przypomina, że sprawiedliwość troszczy się o zachowanie równowagi i pragnie, żeby ludzie otrzymywali to, co im się należy. Ale to nie wszystko. „Również w stosunku do Boga powinniśmy postępować sprawiedliwie i oddać Mu to, co Jego: naszą miłość i cześć”. W stosunku do Boga sprawiedliwość nazywana jest „cnotą religijności”.

Już w Starym Testamencie Księga Kapłańska, mówiąc o praktycznym wymiarze sprawiedliwości w działaniu, zwraca uwagę: „Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego”.

+

© Fb78/Wikipedia | CC BY-SA 3.0