3 / 4
Męstwo, czyli strach przezwyciężony

Zgodnie z arystotelesowską wizją człowieka, męstwo porządkuje i organizuje „władze gniewliwe”. „YOUCAT” na pytanie, co to znaczy być mężnym, odpowiada zwięźle: „Człowiek mężny wytrwale angażuje się w raz rozpoznane dobro, nawet jeśli w skrajnym przypadku musi za to oddać życie”.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego można się dowiedzieć, że to właśnie męstwo umacnia w człowieku decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. „Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom”. To do męstwa odwołał się Jezus, gdy mówił swoim uczniom: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!”.

„Katechizm Płocki” doprecyzowywuje, że męstwo jest cnotą ludzi świadomych znaczenia wartości moralnych i ich hierarchii w codziennym życiu.

+

© Fb78/Wikipedia | CC BY-SA 3.0