4 / 4
Umiarkowanie - przeciw destrukcji

Właściwie dlaczego zachowanie umiaru jest cnotą? Odpowiedź przynosi „Katechizm dla młodych”. Według niego zachowanie umiaru dlatego jest cnotą, ponieważ nieumiarkowanie we wszystkich dziedzinach okazuje się siłą destrukcyjną. Ten, kto jest nieumiarkowany, kto pozwala się kierować swoim popędom, rani swoją pożądliwością innych i szkodzi sobie samemu. Pasuje to dokładnie do antropologii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, zgodnie z którą, „władze pożądliwe” są porządkowane i organizowane przez umiarkowanie.

Kościół uczy w Katechizmie, że umiarkowanie pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. „Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości”. Co ciekawe, często jest o nim mowa w Starym Testamencie, natomiast w Nowym nazywane jest „skromnością” lub „prostotą”.

+

© Fb78/Wikipedia | CC BY-SA 3.0