1 / 3
Wiara to nie kwestia zapewnień

W „Katechizmie Płockim” Ewa Bembenista wyjaśnia, że wiara nadprzyrodzona jako łaska Boża czyni człowieka zdolnym do przyjęcia prawdy o tajemnicy Trójcy Świętej. „Jest fundamentem życia chrześcijańskiego”.

To właśnie wiara jest, zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego tą cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą.

Jest ona, jak podpowiada „Katechizm dla młodych”, stworzoną przez Boga droga w prawdzie, którą jest sam Bóg. To dzięki niej skłaniamy się ku Bogu, uznajemy Jego prawdę i osobowo wiążemy się z Nim. Wiara nie może być tylko samą postawą, uwierzeniem w coś. „Jeśli rzeczywiście ktoś wierzy Bogu miłości, nie pokazuje tego przez składanie zapewnień, lecz przez swoje czyny miłości”.

+

© Wikipedia | Domena publiczna