1 / 8
Figi były elementarnym składnikiem diety śródziemnomorskiej. Na podstawie opisu z Ewangelii Marka (rozdz. 11) wiemy, że Jezus je lubił – szukał owocu na drzewie figowym, a kiedy znalazł jedynie liście, powiedział: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!
+

© Eric Hunt | CC BY-SA 2.5