2 / 8
Chleb był niezastąpiony w diecie Jezusa i Jego uczniów. Mógł być podobny do chleba jęczmiennego, o którym mowa w Starym Testamencie. Chleb taki pojawia się także podczas cudownego rozmnożenia chleba (Ewangelia Jana, rozdział 6).
+

© Lucyin | CC BY-SA 4.0