7 / 8
Oliwa – pojawia się często w Piśmie Świętym. Jezus i Jego uczniowie najpewniej używali jej do moczenia chleba podczas Ostatniej Wieczerzy.
+

© wikiHow | Fair Use