5 / 12
Co potrafi wywinąć dziecko w kościele
Moje dziecko „Ojcze naszˮ kończyło: „I zaprowadź mnie do Chorzowa wiecznego. Amen".
+