7 / 12
Co potrafi wywinąć dziecko w kościele
Kiedy mój mąż pracował w Niemczech córka modliła się: „Ojcze nasz, któryś jest w Niemczech”.
+