4 / 5
Myślisz, że Bóg nie dał ci łaski wiary? Archimandryta Sofroniusz zwrócił uwagę, że to częsta wymówka wielu przeżywających trudności w wierze. Warto wtedy jednak przypomnieć sobie ewangeliczną przypowieść o talentach. Bóg daje dary każdemu, w różnym oczywiście stopniu, ale niczego nie zrobi bez naszej najmniejszej zgody i chęci. „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał” – czytamy w Apokalipsie świętego Jana. Najważniejsze, aby w momentach największych zwątpień wciąż nasłuchiwać tego pukania i zawsze otwierać serce, mówiąc: Panie, jestem słaby i bezradny, ale przyjdź i zostań ze mną, bo ma się ku wieczorowi!
+