3 / 8
Walencjański Graal
Kielich, z którego Jezus pił podczas Ostatniej Wieczerzy, mógł znajdować się w Walencji, w Hiszpanii. Był ukrywany podczas hiszpańskiej wojny domowej. Cześć oddano mu podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 1982 roku. Papież używał kielicha podczas celebracji Eucharystii.
+

© Vitold Muratov | Wikimedia | CC BY-SA 3.0