5 / 13
Maryllis: Podchodzenie do księdza stojącego przy pulpicie podczas homilii... I bycie trzymanym przez niego na rękach aż do końca kazania...
+

© Catholic Diocese of Saginaw | Flickr CC by ND 2.0