1 / 20
Wojciech Kossak, artysta w swojej pracowni, 1925–1926.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego