17 / 20
Józef Piłsudski karmi Kasztankę, w towarzystwie córek Wandy i Jadwigi. Po 1918 r. klacz zakończyła służbę i przebywała w garnizonie w Mińsku Mazowieckim, pod opieką stacjonującego tam 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Marszałek dosiadał jej tylko podczas uroczystości, na które Kasztanka była dowożona koleją, 1925, fot. Agencja Fotograficzna W. Machowski – W. Złakowski.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego