19 / 20
Nowosądecki zespół regionalny w widowisku „Taniec zbójnicki”, będącym symbolem kultury ludowej Podhala. Zbójnicki to taniec korowodowy, jeden z niewielu zachowanych w Polsce dawnych tańców po kole, wykonywanych wyłącznie przez mężczyzn. Był kiedyś tańcem pasterskim, z fragmentami tańca wojennego, dlatego tancerze występują z ciupagami, 1937, fot. Mieczysław Cholewa.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego