5 / 20
Horodnica k. Horodenki w województwie stanisławowskim – miejscowość letniskowa nad Dniestrem. Samochód, którym podróżowali fotograf Henryk Poddębski i krajoznawca Mieczysław Orłowicz, ugrzązł w błocie na drodze. Z pomocą pospieszyły miejscowe dzieci. Zły stan dróg poważnie ograniczał motoryzację i utrzymywał dominację transportu konnego, szczególnie na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, 1938, fot. Henryk Poddębski.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego